Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

verybigsad
07:40
7048 c89d 500
Reposted fromoblivions oblivions viaalicemeow alicemeow
07:40
Reposted fromnokturnal nokturnal viaalicemeow alicemeow
verybigsad
07:40
jedną z najgłupszych decyzji jaką mogłam podjąć było czekanie na Ciebie... i wiesz co? zadecydowałam. będę czekać, więc proszę ogarnij się i pokaż, że warto.
— chyba wciąż zakochana po uszy ;_; km
verybigsad
07:40
ludzie chcą dobrze, tylko nie potrafią
— Leibniz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

July 04 2015

verybigsad
08:29
verybigsad
08:29
verybigsad
08:29
Tak mi się (...) bez Ciebie nic nie podoba...
— Agnieszka Osiecka
verybigsad
08:29
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
verybigsad
08:29
verybigsad
08:28
1285 e0c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1288 692e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1290 0632
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1292 6100
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1294 2bfc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1299 7355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:28
1303 0ce1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:27
1308 b301
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:27
1318 5f21
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
verybigsad
08:27
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viacytaty cytaty
verybigsad
08:27
0634 5d59 500
J. L. Wiśniewski
Reposted frommaybeme maybeme viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl